Profert Gübre Professional Fertilizer

20 yılı aşkın sektör tecrübesiyle Profert size en iyi çözümleri sunar.

Profert Gübre Bitki Koruma ve Besleme

Spesifik ürünleriyle benzerlerinden çok üstün şekilde verim artırımı ve sorun çözmeyi başarmış ürünler sunar.

Profert Kendini Yenileyen Yüzü İle Sizlerle

Sektöre yön veren Ar-Ge çalışmalarıyla, sürekli yenilik ve gelişim içerisinde çalışmalarını yürütür.

Profert Gübre Biz Bir Aileyiz

Satış öncesinde, satış sonrasında ve uygulama aşamasında uzman Ziraat Mühendisi kadrosuyla teknik destek sağlar.

Profert Gübre Ürün Çeşitliliği İle Sizlerle

Ürün çeşitliliği her geçen gün artan Profert fason üretim ve know-how satışı ile bilgi ve teknolojisini bir çok firma ile paylaşarak Türk ve dünya tarımına katkıda bulunmaktadır.

6 Mart 2019 Çarşamba

Matris İle Toprağınız Nefes Alsın

Toprağınız Nefes Alsın


MATRIS  uygulandığında suyun sıkıştırılmış toprak içerisindeki hareketi ile birlikte toprağın derinliklerine doğru hareket edip, toprak içerisindeki kapılar boşlukların hacmini artırarak sert tabakaların kırılmasında rol yapar. Toprak ve su yönetiminde anahtar öneme sahip ve tüm dünyaca her türlü tarımda (meyvelerde, sebzelerde, pamukta, tahıllarda…) yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Toprak sıkışması, taban taşı (hardpan), kaymak tabakası oluşumu, göllenme gibi çok ciddi ve yoğun görülen problemleri çözmede en etkili silahtır.


Her zaman uygulanabilir, sonbaharda hasattan sonra ve ilkbaharda ekim veya dikimden 2 veya 3 hafta önce 60 m l/da dozda toprağa homojen olarak pulverize edilerek uygulanmalıdır. Yoğun kompaksiyon görülen topraklarda ve ilk yıl uygulamalarında 100 ml/da doz uygulanmalıdır. Herbisitler ve pestisitler ile birlikte kullanılabilir.


Suda çözünür olan matris toprak profinde görevi olan dip kompaksiyonu ile savaşabilmek için aşağıya doğru hareketinde neme ihtiyaç duyar. Bunun için uygulamadan önce toprak mutlaka nemli olmalı ve uygulandıktan sonra matris'nin toprak içindeki dikey hareketi için bir aylık zaman zarfında m2'ye 50 mi yağış düşmeli yada uygulamadan sonra sulama yapılmalıdır. matris her türlü spreyleme ekipmanı ile kullanılabilir.


NOT: Matris'nin toprakta dikey olarak hareket ettiğinden dolayı, bitki besleme formülasyonlan ve diğer ürünlerle onların aşağıya doğru penetrasyonlarını artırmak için geniş bir şekilde kullanılmaktadır.