Profert Gübre Professional Fertilizer

20 yılı aşkın sektör tecrübesiyle Profert size en iyi çözümleri sunar.

Profert Gübre Bitki Koruma ve Besleme

Spesifik ürünleriyle benzerlerinden çok üstün şekilde verim artırımı ve sorun çözmeyi başarmış ürünler sunar.

Profert Kendini Yenileyen Yüzü İle Sizlerle

Sektöre yön veren Ar-Ge çalışmalarıyla, sürekli yenilik ve gelişim içerisinde çalışmalarını yürütür.

Profert Gübre Biz Bir Aileyiz

Satış öncesinde, satış sonrasında ve uygulama aşamasında uzman Ziraat Mühendisi kadrosuyla teknik destek sağlar.

Profert Gübre Ürün Çeşitliliği İle Sizlerle

Ürün çeşitliliği her geçen gün artan Profert fason üretim ve know-how satışı ile bilgi ve teknolojisini bir çok firma ile paylaşarak Türk ve dünya tarımına katkıda bulunmaktadır.

25 Ekim 2018 Perşembe

Zeytin Gübreleme Önerileri

Zeytin Gübreleme Önerileri

Zeytin Gübreleme Önerileri

ZEYTİNDE GÜBRELEME

1. GİRİŞ

Çok farklı toprak tiplerine adapte olabilen zeytin bitkisi, toprak derinliği fazla olmayan yüzeysel topraklarda da yetiştirilebildiği gibi derin toprak yapısına sahip allüvial ve kollovial topraklarda iklim şartlarının uygun olması durumunda en yüksek verimi verir.

Zeytinliklerimizin genellikle meyilli arazilerde yer alması ve bakım tedbirlerinin tam olarak uygulanmaması gibi nedenlerle beslenme problemlerine sık rastlanmaktadır. Zeytin ağaçları diğer meyve türlerine oranla olumsuz koşullara daha dayanıklı olmakla beraber beslenme yetersizliğinden verim ve kalite düşmesi gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Son yıllarda zeytinyağına verilen önemin artmaya başlaması nedeni ile zeytin bahçelerinin bakımı daha dikkatli yapılmaktadır.

2. YAPRAK VE TOPRAK ÖRNEKLERİNİN ALINMASI

Çok yıllık bitkilerde gübre tavsiyesi için çoğu zaman sadece toprak analizleri yeterli olmamaktadır. Bu nedenle zeytin ağaçlarından uygun zamanda yaprak örneği alınıp analiz yaptırılmalıdır. Bu konuda yapılan çalışmalarda zeytin ağaçlarından Kasım – Aralık – Ocak aylarında şekil 1’de görüldüğü bir yıllık sürgünlerin orta kısmındaki karşılıklı yaprak çifti örnek olarak alınır. 10-20 dekarlık bir bahçeden bir yaprak örneği yeterli olduğu gibi aynı şekilde alınabildiği kadar fazla sayıdaki ağacın tacının orta kısmına gelen dalların kuzey-güney, doğu-batı yönlerindeki sürgünlerden ikişer yaprak alınarak bez torbaya konulup en kısa zamanda (24 saat) laboratuvara gönderilmelidir.
Şekil 1. Zeytinde Yaprak Örneğinin Alınması

Toprak örneği almak için, örnekleme alanından zikzak şeklinde alınacak toprak örnekleri karıştırılarak, bundan temsili bir örnek (10 da alan için bir temsili örnek almak) yeterlidir. Arazinin toprak rengi ve toprak tekstürü göz önünde bulundurularak örnekleme ünitelerinin sınırları belirlenir. Farklı toprak tiplerinden alınacak karma toprak örneğinde yapılacak analizler yanıltıcı olur. Bu şekildeki toprak örneklerini ayrı almak gerekir. Diğer meyve türlerinde olduğu gibi beslenme durumunu belirlemek amacıyla alınacak toprak örneklerinin 0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm derinliklerden alınması gereklidir.


Toprak analizleri toprakların besin maddesi durumu ve yaprak analizleri ile elde edilen sonuçların yorumlanmasına yardımcı olur. Toprağın kireç yüzdesi, pH değeri ve topraktaki yarayışlı fosfor miktarı, toprağın % kil miktarı ve cinsi ile toprakta yarayışlı potasyum miktarı dikkate alınarak tesis gübrelemesinde kullanılacak gübre miktarı belirlenir. Özellikle çok kumsal yapıya sahip topraklarda magnezyumlu gübreler de tesis gübrelemesi olarak kullanılmaktadır.

Yaprak ve toprak analiz sonuçları karşılaştırılarak gübreleme önerisi yapılmalıdır.

3. GÜBRE UYGULAMASI

Zeytinliklerde gübreleme; tesis, üç ayrı gelişme dönemi dikkate alınarak ve yapraktan olmak üzere 5 sınıfta toplanır.

a. Tesis Gübrelemesi
b. Fidan Gübrelemesi
c. Verime Yatma Döneminde Gübreleme
d. Tam Verim Döneminde Gübreleme
e. Yapraktan Gübreleme

Tesis gübrelemesi iki şekilde yapılabilir. Bunlardan birincisi zeytin fidanlarının verim çağına gelince derine ve yana gelebileceği toprak derinliği dikkate alınarak ve toprakta su (yağış) ile hareket kabiliyeti az olan fosfor ve potasyumlu gübrelerin fidan dikiminden önce tüm alana serpme olarak verilmesi veya dikim çukurlarına gübre uygulanmasıdır.

İkincisi zeytin tesisi kurulmadan önce araziyi temsil edecek şekilde 1-2 ay önce toprak örneği 2-3 derinlikten alınmalıdır. Topraktaki besin elementleri durumuna göre tesis gübrelemesinde çiftlik gübresi, fosforlu ve potasyumlu gübreler kullanılmalıdır. Bunun yanında fidan dikim çukurlarına pH durumuna göre kireçleme veya kükürt uygulamalarının, organik madde durumuna göre organik gübrelemenin yapılması gerekir. Hayvansal kaynaklı organik gübrelerin yetersiz olduğu durumda fidan dikiminden sonra sıra aralarına yeşil gübre bitkisi yetiştirilerek, yeşil gübreleme yapılmalıdır.

Fidan döneminde bitkinin kök gelişmesini teşvik eden, ürüne yatma döneminde toprak üstü kısmının iyi gelişmesini sağlayan ve tam ürün döneminde ise ağaç başına verim durumuna göre (yağlık, sofralık, salamuralık) gübreleme programı yapmak gerekir.

Zeytinlerde gübre uygulaması, yağış (miktarı ve mevsimsel dağılımı) ve sulama (tava veya damla) durumu dikkate alınarak yapılmalıdır. Toprağın yapısına bağlı olarak zeytin bitkisinde kılcal köklerin yayılı bulunduğu toprak derinliği farklı olmaktadır. Uygulanacak gübreleri kök bölgesine yakın gelecek şekilde vermek gerekir. İlk gübre uygulaması sürgün faaliyeti başlamadan bir ay kadar önce yapılmalıdır. Bu dönemde fosfor ve potasyumlu gübrenin tamamı ve azotlu gübrenin yarısı uygulanmalıdır. Azotlu gübrenin geriye kalan kısmı sulanmayan zeytinliklerde son yağışlar kesilmeden önce, sulama yapılan yörelerde ise ilk su öncesi verilmelidir.

Şekil 2. Yeni Dikilen Zeytin Fidanının Gübrelenmesi

Tablo 1. Klasik Yönteme Göre Fidan Ve Verime Yatma Dönemindeki Zeytin Ağaçlarına Uygulanacak Gübre Miktarları (Kacar ve Katkat 1999)Tablo 2. Klasik Yönteme Göre Tam Verim Dönemindeki Zeytin Ağaçlarına Uygulanacak Gübre Miktarları (Kacar ve Katkat 1999)Yapraktan Gübrelemede Dikkat Edilecek Noktalar:

• Makro elementlerin konsantrasyonu % 1’den fazla olmamalı
• Mikro elementlerin konsantrasyonu % 0.1 civarında olmalı
• Sulama veya yağış sonrası
• Rüzgarsız havada
• Pülverize halinde
• Sabah erken-akşamüzeri
• Sulamadan iki üç gün sonra
• Bazı zirai ilaçlarla karıştırılabilir
• Önce eritilip sonra ilaçla karıştırılmalıdır.

4. GÜBRELEMEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Gübrelemeye etki eden faktörler iki başlık altında toplanabilir:

1. Bitki Faktörleri
2. Dış Faktörler
a. İklim
b. Toprak
c. Kültürel Uygulamalar
d. Ekonomi

Yukarıda belirtilen dış faktörleri tamamen kontrol altına almak mümkün değildir. Fakat dengeli gübreleme, gerekli bitki koruma önlemleri, budama ve toprak işlemenin bilinçli bir şekilde yapılması ile olumsuz şartlar minimuma indirilebilir.


5. BESİN MADDESİ NOKSANLIK BELİRTİLERİ

5.1. Azot Noksanlık Belirtileri
• Yaşlı yapraklardan başlayan genel sararma olur
• Genç yapraklar küçük ve ensiz olur
• Alt ve orta kısımlarda yaprak dökümü olur
• Vegetatif gelişme gerilerken, generatif faaliyet hızlanır
• Ürün miktarı da önemli düzeyde azalır
• Dalların kırılmaya karşı direnci azalır
• Sürgün, somak ve çiçek oluşumu azalır
• Bodur büyüme olur
• Kök/gövde oranı artar
• Kökler uzun, ince ve az dallanmıştır
• Çiçek ve meyve dökümü olur
• Meyvelerde et oranında ve yağ miktarında azalma olur
• Hasat zamanının gecikmesine neden olur

5.2. Fosfor Noksanlık Belirtileri 
• Yapraklar koyu yeşil renk alır
• Yaprak gelişimi, yaprak yüzey alanı ve yaprak sayısı azalır
• Yapraklar zamanından önce dökülür
• İnce dallar üzerinde kısa boğum araları ve bakırlaşmış renk görülür
• Kök/gövde fosfor oranı artar
• Kök/gövde kuru ağırlık oranı azalır
• Saçak kökler zayıf gelişir
• Geç çiçek açar ve çiçek sayısı az olur
• Meyveler küçük olur
• Meyve tutumu olumsuz etkilenir
5.3. Potasyum Noksanlık Belirtileri
• Yaşlı yaprakların uç kısmında kloroz ve nekrozlar görülür
• Yapraklar oldukça küçük ve cılız kalır
• Turgor basıncı düşer ve ağaçlar gevşek dokulu olur
• Ksilem ve floem iletim borularının oluşumu geriler
• Ağaçlarda büyüme geriler
• Kök büyümesi olumsuz etkilenir
• Meyve kabukları incelir ve meyveler küçülür
• Meyvede et oranı ve yağ miktarında azalma olur
• Meyveler olgunlaşmadan dökülür
• Soğuğa, kuraklığa, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık azalırResim 1. Yaprakta Potasyum Noksanlık Belirtisi

5.4. Demir Noksanlık Belirtileri
• Noksanlık genç yapraklarda ve özellikle son çıkan yapraklarda görülür
• Damar aralarında sararma şeklinde ortaya çıkar
• En tipik özelliği en ince damarların bile yeşil kalması, damar aralarının sarıya dönmesidir

5.5. Çinko Noksanlık Belirtileri
• Genç yapraklarda damar araları açık yeşil, sarı ve beyaza döner
• Yapraklarda küçülme ve şekil bozuklukları olur
• İlkbaharda sürgün uçlarında rozetleşme görülür
• Toprak üstü organlarında büyüme azalır
• Kök daha fazla büyür ve kök salgıları artar
• Genel olarak bodur büyüme olur
5.6. Bor Noksanlık Belirtileri
• Genç yapraklarda yaprak ucundan başlayan ters V şeklinde kloroz ve nekrozlar görülür
• Noksanlığın ileri aşamasında olgun yapraklarda damar arası kloroz görülür
• Yapraklarda küçülme, büzülme, kalınlaşma ve kıvrılma oluşur
• Yapraklarda rozetleşme oluşur
• Yaprak ayasında şekil bozukluğu görülür
• Yapraklar erkenden dökülür
• Boğum araları kısalır
• Sürgün ucunda kurumalar olur ve lateral büyüme gerçekleşir
• Sürgünlerde ve gövdede bodurlaşma olur
• Dallar kuru, gevrek bir yapı alır ve yaprağını dökmüş dallar ortaya çıkar
• Ağaç çalılaşmış bir görünüm alır
• Büyüme yavaşlar
• Tomurcuk, çiçek ve meyve oluşumu engellenir
• Meyvelerde şekil bozukluğu görülür
• Verim düşer


Resim 2. Meyvede Bor Noksanlık Belirtisi


25 Eylül 2018 Salı

Hangi Meyve ve Sebze Hangi Ayda Dikilir?

Hangi Meyve ve Sebze Hangi Ayda Dikilir?

Ocak ayının ikinci haftasından sonra, ıspanak, karnabahar, turp, kereviz, havuç lahana, marul ve pırasanın hasadı yapılır. Tufanda patates ekimi de yine ocak ayı ikinci yarısında ekilir. Sebze tohumları ve fidelikler için ilaçlama yapılır. Soğuktan zarar gören sebze fidelerinin yerine yenileri dikilir. 

Şubat ayında fasulye ve bezelye ekilecek yerler hazırlanır. Karnabahar, lahana ve pırasanın hasadı tamamlanır. Havuç, ıspanak, marul ve turpun hasadı yapılır. Biber, domates ve patlıcan tohumları ekilir. Fidelik toprağı mantarına karşı ilaçlama yapılır.

Mart ayında patates tarla hazırlıkları tamamlanıp ekim, kireçleme ve gübreleme işlemleri yapılır. Fasulye ekilecek yerlere tohum yatağı yapılır Mart ayının ikinci haftası gübreleme yapılır ve ayın diğer yarısında ekim yapılır. 


Nisan Ayında tohum ekilecek tarlaların son sürüm işlemi yapılır, tapan ve sürgü çekilir. Gübreleme yapılıp fidelikler günlük sulanır, yabancı otlar ayıklanır. Geç tufanda patatesin ekim ve gübreleme işlemi yapılır. Biber, domates ve patlıcan fideleri 15 nisandan sonra dikilir. Çileklerin ilkbahar çapası yapılır.Bamya, fasulye, hıyar, kabak, karnabahar, lahana ve soğan tohumlarının ekimi yapılır. Kavun, karpuz tohumları dikilir. Enginarların dipleri açılarak bellenir, fazla sürgünleri ayıklanır. Fidelerin dikiminden 1-2 hafta sonra, birinci çapa yapılır. Sulama yapılacaklara ayda bir sulama yapılır.Patateste birinci çapa ile boğaz doldurması yapılır.

Mayıs Ayında Tohum ekimi, bakımı ve sulaması yapılıp fideler dikilir ve can suyu verilir. 

Haziran Ayında bamya, biber, domates, fasulye, kavun, karpuz, patlıcan ve soğan gibi sebzeler sulanır. karnabahar, lahana, pırasa ve diğerlerinin fideleri bahçedeki esas yerlerine dikilir. Salatalık, acur, kabak, kavun ve karpuza bakırlı ilaçlar ile ilaçlama yapılır. Enginarların diplerindeki sürgünler, ürün alındıktan sonra ayrılır. Domates, hıyar ve kabakların tepeleri budanır. Bezelye ve fasulyelerin sırık çeşitleri için herek dikilir.

Temmuz ve Ağustos ayında son tufanda domates fideleri şaşırtılıp Kabak, kavun ve karpuzlarda telli böcek; biber ve domateslerde ilaçlama yapılır. Yazlık sebzelerin hasadına devam edilip sulama öncesi az miktarda azotlu gübre verilmek üzere sulama yapılır. Lahana ve karnabahar ekimi yapılıp Sarımsak tohumları toplanıp, nemsiz yerlerde muhafaza edilir. 

Eylül ayında Havuç, kışlık yeşil soğan; marul ve turpun fide ve tohumlarının yerlerine ekim ve dikim işlemleri yapılır. Hasadı biten sebzeler temizlenip kışlık sebzelerin ekimi için toprak hazırlanır. Havuçlarda seyreltme, sulama yapılır. 

Ekim ayının ikinci yarısından itibaren erken donlar başlayacağından yazlık sebzelerin hasadının bitirilmesi gerekmektedir. Kereviz, ıspanak, lahana, karnabahar, turp ve marul sebzelerine bakım yapılır ve hasada başlanır. Fındık Turpu tohumları tarlaya ekilir. 

Kasım Ayında yazlık sebze yerleri çiftlik gübresi ile gübrelenir ve toprak işlenir. Tohumlar kurutulur, ambalaj ve muhafaza yapılır. Kışlık sebzelerin bakımı, hasadı ve pazarlama işlemleri yapılır. Taze soğan ekilir. Çilek dikimi yapılır. 

Aralık ayında hava koşulları elverirse çilek dikimine ve çapasına devam edilir. Kışlık sebzelerin hasadı yapılır. Yazlık sebze fidelikleri hazırlanır. Sıcak yastıkların yerleri belirlenir. Yazlık sebze dikilecek tarlaların derin sürümü yapılır. Çiftlik gübresi ve fosforlu gübre verilir. Sera yetiştiriciliği için toprak hazırlığı ve onarım işleri yapılır. Elde edilen tohumlar kurutulur, ambalajlanır ve muhafaza edilir. Taze soğan ekilir. 

Ayrıca Profert Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Ürünlerimiz ve  Gübreleme Önerileri için kurumsal sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

27 Ağustos 2018 Pazartesi

Akıllı Tarım ve Biz


TARIM DRONE’LARINI KEŞFETMEK

Profert Gübre Akıllı Tarım

Tarım drone teknolojisi son birkaç yıldır gelişiyor ve drone’ların tarımdaki faydaları çiftçiler için daha belirgin hale geliyor. Bununla birlikte tarımdaki drone uygulamaları haritalama, ölçülendirme, kırpma ve püskürtme işlemlerini yapacak kadar genişleme kaydetti.

Hassas Tarım


Hassas tarım, çiftçilerin su ve gübre gibi girdilerin verimliliğini sağlamak ve verimliliği, kaliteyi ve verimi en üst düzeye çıkarmak için mahsulleri yönetme biçimini ifade eder.
Drone’lar çiftçinin arazisinin zemin seviyesinde görünmeyen problemlerini belirlemek, hızla taramak için kullanılması amaçlanırken aynı zamanda mahsul ve hayvancılık koşullarını da havadan izleme imkânı sağlar. Örneğin, çiftçi zaman atlamalı drone fotoğrafçılığı aracılığıyla ürününün düzgün sulanıp, sulanmadığını görebilir.

Haritalama

Profert Gübre Akıllı Tarım

Mahsulleri haritalamak veya ekim araştırması yapmak için drone kullanma süreci oldukça basittir. Birçok yeni tarım uçakları ve drone’lar, kullanıcının kapsayacağı alanın etrafında çizilmesini sağlayan uçuş planlama yazılımı ile donatılmıştır. Ardından, yazılım otomatikleştirilmiş bir uçuş hattı yapar ve bazı durumlarda kamera çekimlerini hazırlar. Drone uçarken, otomatik olarak yerleşik kameralar ve dâhili kamera kullanarak fotoğraf çeker ve her çekimi ne zaman kullanacağını belirlemek için GPS kullanır.

PüskürtmeProfert Gübre Akıllı Tarım
Bu gibi dronlar, mahsulleri geleneksel traktöre göre çok daha hassas püskürtme yeteneğine sahiptir. Bitkilere manuel olarak püskürtmek zorunda kalacak olan işçi maliyetlerini ve böcek ilaçlarını azaltmaya yardımcı olur.

Profert Gübre olarak arazi parsellerinizi Dron ile kontrol edebiliyoruz.
Profert Gübre Akıllı Tarım Arpa Parseli Drone Kullanımı

6 Ağustos 2018 Pazartesi

İsrafın Önünü Almazsak Beklenen Hazin Son!

İsrafın Önünü Almazsak Beklenen Son Hazin!

Ürettiğimiz gıdaların üçte biri ya kayboluyor ya da israf ediliyor. 2020'de bu oranın yüzde 40'a varması bekleniyor. Avrupa'da her yıl 88 milyon ton gıda israf ediliyor, bunun yüzde 53'ü evlerde. Bu durum karşısında çözüm, gıda israfına son vermemiz.
Profert Gübre İsrafın Sonu Beklenen Son

Dünyadaki hızlı nüfus artışı gözetildiğinde, halihazırda 7,5 milyar civarında olan nüfusa 2050 yılında yaklaşık 2.3 milyar insan daha katılacak. Bu durum, küresel gıda üretiminde ortalama yüzde 60-70'lik bir artışın gerçekleşmesi demek. Buna karşın, ekilebilir tarım arazileri ise hızla azalıyor. İnsanlığı tehdit eden bu durum karşısında çözüm, gıda israfına son vermemiz.
Profert Gübre İsrafın Sonu Beklenen Son

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonunun (TGDF) açıklamasına göre ülkemizde israfın boyutu yıllık 214 milyar liraya ulaşıyor. Türkiye'de her yıl üretilen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25 ila 40'ı üretim, dağıtım ya da tüketim aşamasında kaybediliyor. TGDF, ekmekte de ciddi bir israfın yaşandığına dikkat çekiyor. Türkiye'de günde 4,9 ekmek, yılda 1,7 milyar ekmek çöpe atılıyor. Bu rakam, İzmir'in nüfusuna yakın…
Profert Gübre İsrafın Sonu Beklenen Son
İşte böyle bir ortamda israfı azaltmaya yönelik çalışmalar da yoğun bir şekilde sürdürülüyor… Örneğin, geçtiğimiz yıllarda Fransa, marketlerin gıda maddelerini çöpe atmalarını yasakladı. Raf ömrünün bitmesine az zaman kalan ürünlerin gıda bankaları vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılması mecburiyetini getirdi.
Profert Gübre İsrafın Sonu Beklenen Son25 Temmuz 2018 Çarşamba

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği 2018

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği 2018

1/1/2018 tarihinden itibaren biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilerin ürün bazında son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir.
a) Kayısı için: 29/6/2018,
b) Ayva, Armut ve Elma için: 27/7/2018,
c) Bağ için: 31/8/2018,
ç) Açıkta domates ve zeytin için: 5/10/2018,
d) Turunçgil ve nar için: 26/10/2018,
e) Şeftali ve Nektarin için: 6/7/2018,
f) Örtüaltı için: 31/12/2018,
tarihi mesai bitimine kadar, başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler ile birlikte ÇKS ve/veya ÖKS kayıtlarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurulur.

Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtüaltında ve açık alanda bitkisel üretimde, destekleme kapsamına alınan ürünler ve destekleme ödeme miktarları aşağıda yer almaktadır.

             Örtüaltı (paket):520 TL/da                                                   Açık alanda (paket):100 TL/da
ÜRÜN
BİYOLOJİK MÜCADELE
DESTEK MİKTARI (TL/da)
BİYOTEKNİK MÜCADELE
DESTEK MİKTARI (TL/da)
Örtüaltı (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak)
400
120 (Feromon+Tuzak)
60 (Yalnızca Feromon)
Turunçgil
50
50 (Feromon+Tuzak)
30 (Yalnızca Feromon)
Domates (Açıkta)
-
50 (Feromon+Tuzak)
30 (Yalnızca Feromon)
Elma
-
50
Bağ
-
50
Zeytin
-
33
Kayısı
-
50
Nar
50
-
Ayva
-
50
Armut
-
50
Şeftali
-
50
Nektarin
-
50

Kaynak Resmi Gazete

11 Temmuz 2018 Çarşamba

Yapraktan Gübreleme

Yapraktan Gübreleme Nedir? Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Profert Gübre Yapraktan Gübreleme

        Bitki besin maddelerinin solüsyon şeklinde yapraklara püskürtülerek verilmesine yapraktan gübreleme denir. Bu şekilde bir besleme, temel gübreleme olmayıp kalıcı bir çözüm değildir. Yıl içerisinde görülen besin maddesi noksanlıklarının geçici olarak giderilmesi amacıyla yapılan bir gübreleme şeklidir.

Profert Gübre Yapraktan Gübreleme

 Yapraktan Gübrelemeyi Gerektiren Sebepler Nelerdir?


 • Topraktan gübre uygulamaları tamamlandıktan sonra değişik faktörlerin etkisi ile oluşan besin elementlerinin noksanlıklarını gidermek amacıyla,
 • Sulama döneminin sona ermesi ve yeterince yağmur yağmaması gibi sebeplerle topraktan gübre uygulama imkânı bulunmadığı durumlarda,
 • Topraktan uygulanması durumunda verilen elementin alınmasını engelleyen faktörler bulunduğunda,
 • Kısa sürede beklenen etkiyi görmek ve element noksanlıklarının giderilmesini sağlamak amacı ile yapraktan gübrelemeye gereksinim duyulmaktadır.
 • Yaprak gübrelerinde uygulama dozu etkili madde bazında mikro elementlerde %0,1’i, makro elementlerde ise %1’i geçmemelidir. Uygulama doz ve zamanları bitkinin gelişme dönemine, bitkinin yaprağındaki kütikula tabakası kalınlığına göre değişmektedir.


Yaprak Gübresi Uygularken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Yaprak gübreleri bitkide noksan olan elementler ile birlikte ilgili elementlerin fonksiyonuna yardım eden besin maddelerini içermelidir.
 • Ambalajında belirtilen dozda kullanılmalıdır.
 • Yapraktan gübreleme sabahın erken saatlerinde veya akşam üzeri (gece) yapılmalıdır. Gübre solüsyonu çok ince zerrecikler halinde ve yaprak yüzeyine püskürtülmelidir.
 • Uygulanan yaprak gübrelerinin yaprakların hem alt, hem de üst yüzeylerine teması sağlanmalıdır.
 • Püskürtülen solüsyonun yaprak yüzeyinden akıp gitmemesi, sabit kalması için yayıcı yapıştırıcı kullanılmalıdır.
 • Kalsiyum içeren yaprak gübreleri sülfatlı ve fosforlu gübrelerle birlikte karıştırılarak uygulanmamalıdır.
 • Yaprak gübreleri zirai ilaçlar veya farklı amaçlı sıvılarla karıştırılmadan kullanılmalı, kullanmak gerekirse herhangi bir fitotoksiteye yol açmamak için ön karışım yapılarak deneme yapılmalıdır.
 • 15-20 günlük aralıklarla iki üç kez uygulama tekrarlanmalıdır.
 • Yaprak gübreleri hazırlandıktan sonra solüsyonun pH’ı 7’ nin üzerinde olmamalı, yüksekse pH düşürücü kullanılmalıdır.

3 Temmuz 2018 Salı

Meyve Sebze Dikim Ayları

Hangi Meyve-Sebze Hangi Ayda Ekilir-Dikilir?

Profert Gübre Ocak Ayı Sebze ve Meyveleri

Ocak ayının ikinci haftasından sonra, ıspanak, karnabahar, turp, kereviz, havuç lahana, marul ve pırasanın hasadı yapılır. Tufanda patates ekimi de yine ocak ayı ikinci yarısında ekilir. Sebze tohumları ve fidelikler için ilaçlama yapılır. Soğuktan zarar gören sebze fidelerinin yerine yenileri dikilir. 
Profert Gübre Şubat Ayı Sebze ve Meyveleri

Şubat ayında fasulye ve bezelye ekilecek yerler hazırlanır. Karnabahar, lahana ve pırasanın hasadı tamamlanır. Havuç, ıspanak, marul ve turpun hasadı yapılır. Biber, domates ve patlıcan tohumları ekilir. Fidelik toprağı mantarına karşı ilaçlama yapılır.


Profert Gübre Mart Ayı Sebze ve Meyveleri

Mart ayında patates tarla hazırlıkları tamamlanıp ekim, kireçleme ve gübreleme işlemleri yapılır. Fasulye ekilecek yerlere tohum yatağı yapılır Mart ayının ikinci haftası gübreleme yapılır ve ayın diğer yarısında ekim yapılır. 

Profert Gübre Nisan Ayı Sebze ve Meyveleri

Nisan Ayında tohum ekilecek tarlaların son sürüm işlemi yapılır, tapan ve sürgü çekilir. Gübreleme yapılıp fidelikler günlük sulanır, yabancı otlar ayıklanır. Geç tufanda patatesin ekim ve gübreleme işlemi yapılır. Biber, domates ve patlıcan fideleri 15 nisandan sonra dikilir. Çileklerin ilkbahar çapası yapılır.Bamya, fasulye, hıyar, kabak, karnabahar, lahana ve soğan tohumlarının ekimi yapılır. Kavun, karpuz tohumları dikilir. Enginarların dipleri açılarak bellenir, fazla sürgünleri ayıklanır. Fidelerin dikiminden 1-2 hafta sonra, birinci çapa yapılır. Sulama yapılacaklara ayda bir sulama yapılır.Patateste birinci çapa ile boğaz doldurması yapılır.
Profert Gübre Mayıs Ayı Sebze ve Meyveleri
Mayıs Ayında Tohum ekimi, bakımı ve sulaması yapılıp fideler dikilir ve can suyu verilir.

Profert Gübre Haziran Ayı Sebze ve Meyveleri

Haziran ayında bamya, biber, domates, fasulye, kavun, karpuz, patlıcan ve soğan gibi sebzeler sulanır. karnabahar, lahana, pırasa ve diğerlerinin fideleri bahçedeki esas yerlerine dikilir. Salatalık, acur, kabak, kavun ve karpuza bakırlı ilaçlar ile ilaçlama yapılır. Enginarların diplerindeki sürgünler, ürün alındıktan sonra ayrılır. Domates, hıyar ve kabakların tepeleri budanır. Bezelye ve fasulyelerin sırık çeşitleri için herek dikilir.
Profert Gübre Temmuz Ayı Sebze ve Meyveleri

Temmuz ve Ağustos ayında son tufanda domates fideleri şaşırtılıp Kabak, kavun ve karpuzlarda telli böcek; biber ve domateslerde ilaçlama yapılır. Yazlık sebzelerin hasadına devam edilip sulama öncesi az miktarda azotlu gübre verilmek üzere sulama yapılır. Lahana ve karnabahar ekimi yapılıp Sarımsak tohumları toplanıp, nemsiz yerlerde muhafaza edilir. 

                      Profert Gübre Ağustos Ayı Sebze ve Meyveleri

Eylül ayında Havuç, kışlık yeşil soğan; marul ve turpun fide ve tohumlarının yerlerine ekim ve dikim işlemleri yapılır. Hasadı biten sebzeler temizlenip kışlık sebzelerin ekimi için toprak hazırlanır. Havuçlarda seyreltme, sulama yapılır.
Profert Gübre Eylül Ayı Sebze ve Meyveleri

Ekim ayının ikinci yarısından itibaren erken donlar başlayacağından yazlık sebzelerin hasadının bitirilmesi gerekmektedir. Kereviz, ıspanak, lahana, karnabahar, turp ve marul sebzelerine bakım yapılır ve hasada başlanır. Fındık Turbu tohumları tarlaya ekilir.
Profert Gübre Ekim Ayı Sebze ve Meyveleri

Kasım Ayında yazlık sebze yerleri çiftlik gübresi ile gübrelenir ve toprak işlenir. Tohumlar kurutulur, ambalaj ve muhafaza yapılır. Kışlık sebzelerin bakımı, hasadı ve pazarlama işlemleri yapılır. Taze soğan ekilir. Çilek dikimi yapılır.
Profert Gübre Kasım Ayı Sebze ve Meyveleri

Aralık ayında hava koşulları elverirse çilek dikimine ve çapasına devam edilir. Kışlık sebzelerin hasadı yapılır. Yazlık sebze fidelikleri hazırlanır. Sıcak yastıkların yerleri belirlenir. Yazlık sebze dikilecek tarlaların derin sürümü yapılır. Çiftlik gübresi ve fosforlu gübre verilir. Sera yetiştiriciliği için toprak hazırlığı ve onarım işleri yapılır. Elde edilen tohumlar kurutulur, ambalajlanır ve muhafaza edilir. Taze soğan ekilir.
Profert Gübre Aralık Ayı Sebze ve Meyveleri

28 Haziran 2018 Perşembe

Domates Krizinde Şimdi de Domates Güvesi 'Tuta' Zararlısı

Profert Gübre Domates Güvesi TUTA Hastalığı

Antalya’da seralara muz ekilmesiyle başlayan domates krizi, fiyatları aldı götürdü. Bunun üstüne bir de domates güvesi hastalığı gelince Antalya halinde bile fiyat 3 liraya çıktı. Market fiyatları daha da artabilir.
Profert Gübre Domates Güvesi


Türkiye’nin stratejik tarım ürünlerinden domates, ‘Rusya karmaşası’, hastalık ve nüfus artışıyla mücadelede yenik düştü. Antalya halinde bile fiyatı 3 lirayı gören domates, markette 6 liradan 8 liraya kadar alıcı buluyor.
Profert Gübre Domates Güvesi

Antalyalı domates üreticisi, önce Rusya ihracat kesintisi, ardından sadece belli firmalara verilen ihracat izni nedeniyle sıkıntılar yaşarken, çareyi domates seralarına muz ekmekte bulmuştu.
Ardından yeniden Rusya’ya ihracat kapısı açıldığında da eldeki ürünler öncelikle ihracat pazarına sürüldü.

Bu nedenle bir süredir, artan talebi karşılamakta zorlanan üretim nedeniyle yaz aylarında düşmesi gereken fiyatlar, tırmanışını sürdürüyor.

Bu yıl tavan fiyatı gören domates, aynı zamanda bir de hastalıkla karşı karşıya. Antalya bölgesinde ‘domates güvesi’ olarak bilinen ‘tuta’ hastalığı, seralarda domatesin sineklenmesine, kurumasına neden olduğu belirtiliyor.
Profert Gübre Domates Güvesi

Antalya Toptancı Hali’nde ortalama bir domates kilosu, en düşük 2, en yüksek 3.5 liradan işlem görüyor. Buna ek maliyetlerle domates, tezgâhlarda 8 lirayı aşan fiyatlara satılıyor.

26 Haziran 2018 Salı

Anız yakan parasını da ateşe veriyor

Adana'daki Çukurova Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim Üyesi Prof. Murat KİBRİTOĞLU;


Profert Gübre Anız Yakma


ADANA'daki Çukurova Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş, buğday hasadı sonrası tarlada kalan anızı yakan üreticinin, parasını da birlikte ateşe verdiğini söyledi.
Profert Gübre Anız Yakma

Çukurova'da buğday hasadının başlamasıyla birlikte tarlada kalan anızın toprağı sürmeyi zorlaştırdığı ve yakıt tasarrufu etmek isteyen birçok üretici tarafından yakılarak yok edildiğini belirten Prof. Dr. İbrahim Ortaş, bunun topraktaki tüm mineralleri öldürdüğünü anlattı. Hasadı tamamlayan çiftçilere uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ortaş, "Anız yakıldığı zaman birçok yönden zarar veriyor. Birincisi toprağın organik madde dediğimiz esas toprağı besleyen bütün besinleri içinde bulunduran kısmını yakmış oluyoruz. Diğeri ise 1 gram toprakta, 1 milyar bakteri var. Yaklaşık 200 milyon mantar var. 1.5 milyarın üzerinde canlı var, bunları yakıyoruz. Biz organik maddeyi, canlıları yaktığımız için topraklarımız fakirleşmiş oluyor" dedi.
Profert Gübre Anız Yakma

22 Haziran 2018 Cuma

Patates Mildiyösü Ve Böceğine Dikkat Uyarısı

Patates Üreticine Mildiyösü Ve Böceğine Dikkat Uyarısı

Profert Gübre Patates Mildiyösü
Bolu İlinde önemli ölçüde ekilişi yapılan patatesin üretiminde karşılaşılan ve büyük verim kayıplarına sebep olan patates böceği zararlısı ve patates mildiyösü (geç yanıklık) hastalığı mücadelesi için üreticilerimizin gecikmeden tedbirini alması gerekmektedir. Son zamanlarda sıkça gelen yaz yağmurları ve hava sıcaklığının artması hastalık ve zararlı etmenlerinin yayılmasını hızlandırmakta ve mücadeleyi zorlaştırmaktadır.
Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü İzzet MURAT; "Patates mildiyösü mantar hastalığı olup ilk belirtileri yaprakta küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekeler halinde görülür. Hastalığın ilerlemesiyle lekelerin olduğu kısımlar kahverengileşir ve doku ölür. Yağışlar ve hava sıcaklığı hastalığın yayılmasında ki en önemli etkendir.
Patates böceği ergini 10 – 12 mm boyunda, sarı kırmızımsı renkli, sırtı kuvvetli bombelidir. Sertleşmiş olan üst kanatların üzerinde 5 bir tarafa, 5 diğer tarafa olmak üzere 10 tane uzunlamasına siyah renkli bant vardır. Patates böceği ergin ve larvaları patates yapraklarını dıştan içe doğru yiyerek zarar yapar. Bu beslenme şekli üretimde büyük verim kayıplarına sebep olmaktadır.
Bolu üreticisinin ekimde önceliğini oluşturan patateste, Üreticilerimizin herhangi bir verim kaybı yaşamaması için erken mücadeleye başlamaları ve en yakın il, ilçe müdürlüklerinden teknik yardım almaları Bolu tarımı ve üreticilerimizin maddi kayıplarının önlenebilmesi açısından önem arz etmektedir" dedi.

20 Haziran 2018 Çarşamba

AFETLER FENA VURDU! İŞTE İL İL TARIMDA AFET HARİTASI