6 Mart 2019 Çarşamba

Matris İle Toprağınız Nefes Alsın

Toprağınız Nefes Alsın


MATRIS  uygulandığında suyun sıkıştırılmış toprak içerisindeki hareketi ile birlikte toprağın derinliklerine doğru hareket edip, toprak içerisindeki kapılar boşlukların hacmini artırarak sert tabakaların kırılmasında rol yapar. Toprak ve su yönetiminde anahtar öneme sahip ve tüm dünyaca her türlü tarımda (meyvelerde, sebzelerde, pamukta, tahıllarda…) yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Toprak sıkışması, taban taşı (hardpan), kaymak tabakası oluşumu, göllenme gibi çok ciddi ve yoğun görülen problemleri çözmede en etkili silahtır.


Her zaman uygulanabilir, sonbaharda hasattan sonra ve ilkbaharda ekim veya dikimden 2 veya 3 hafta önce 60 m l/da dozda toprağa homojen olarak pulverize edilerek uygulanmalıdır. Yoğun kompaksiyon görülen topraklarda ve ilk yıl uygulamalarında 100 ml/da doz uygulanmalıdır. Herbisitler ve pestisitler ile birlikte kullanılabilir.


Suda çözünür olan matris toprak profinde görevi olan dip kompaksiyonu ile savaşabilmek için aşağıya doğru hareketinde neme ihtiyaç duyar. Bunun için uygulamadan önce toprak mutlaka nemli olmalı ve uygulandıktan sonra matris'nin toprak içindeki dikey hareketi için bir aylık zaman zarfında m2'ye 50 mi yağış düşmeli yada uygulamadan sonra sulama yapılmalıdır. matris her türlü spreyleme ekipmanı ile kullanılabilir.


NOT: Matris'nin toprakta dikey olarak hareket ettiğinden dolayı, bitki besleme formülasyonlan ve diğer ürünlerle onların aşağıya doğru penetrasyonlarını artırmak için geniş bir şekilde kullanılmaktadır.

1 yorum:

  1. Where did you find information about the positive site, this post? I just read some articles on your website, and I really like your style. Thank you for the millions and keep working effectively.
    crop rotation

    YanıtlayınSil